• Totes les aules tenen un ordinador i un projector digital interactiu.
   • L’aula d’informàtica està dotada de 24 ordinadors i l’aula d’estudi-biblioteca, de 6. Aquesta aula està a disposició de l’alumnat al llarg de tot el dia.
   • El centre posa a disposició dels alumnes que ho sol·licitin 12 ordinadors  portàtils (notebooks) amb el programari actualitzat. L’alumne signa un compromís per accedir al préstec d’aquests ordinadors (annex 1)  i declara el seu coneixement del Protocol per al bon ús dels recursos informàtics del centre (annex 2).
   • Els alumnes no disposen d’ordinador portàtil d’ús personal dins l’aula.
   • L’accés dels alumnes al wifi gencat_ENS_EDU estarà a la seva disposició a l’inici del curs 2023/24.
   • L’Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) és el Moodle i tots els ensenyaments de Llengües i COMPETIC disposen d’un curs. Els ensenyaments de GESO i Proves d’accés disposen d’un curs per a  cada matèria.
   • Disposem d’una xarxa local amb servidor.
   • Impressores: una KONICA del Departament d’Educació a Consergeria i una Canon a la Sala de professorat, de les quals tot el personal del centre té usuari i contrasenya. També tenim 3 impressores Hewlett Packard, a Secretaria, al despatx de direcció i a l’aula d’informàtica.