Llengües

Impartim classes de català, castellà i anglès. Consulta’ns per saber tots els nivells i horaris disponibles.

w

català

El seu objectiu és assolir la capacitat per comunicar-se amb fluïdesa en llengua catalana i obtenir un grau d’autonomia que permeti respondre a les necessitats personals i professionals.

w

castellà

El seu objectiu és assolir la capacitat per comunicar-se amb fluïdesa en llengua castellana i obtenir un grau d’autonomia que permeti respondre a les necessitats personals i professionals.

w

ANglès

El seu objectiu és assolir la capacitat per comunicar-se amb fluïdesa en llengua anglesa i obtenir un grau d’autonomia que permeti respondre a les necessitats personals i professionals.