Llengua CASTELLANA

1, 2 i 3

Horaris

Accés

continuïtat

Aquests estudis s’imparteixen durant un curs acadèmic, de setembre a juny. El seu objectiu és assolir la capacitat per comunicar-se amb fluïdesa en llengua castellana i obtenir un grau d’autonomia que permeti respondre a les necessitats personals i professionals.

S’imparteixen tres nivells de llengua castellana (1, 2 i 3), que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües), en els quals es treballen la comprensió i l’expressió orals i escrites.

Horaris 2023/24

  • CASTELLÀ 1 (A1)
    Dilluns i dimecres  de 18.00 a 19.30.
  • CASTELLÀ 2 (A2)
    Dilluns i dijous de 16.00 a 18.00.
  • CASTELLÀ 3 (B1)
    Dimarts de 16.00 a 18.00 i dijous de 18.00 a 20.00.

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones de més de 18 anys (o bé que els compleixin durant l’any natural en què inicien el curs). Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones d’entre 16 i 18 anys (o les que compleixin els 16 durant l’any natural en què inicien el curs).

Cal fer la preinscripció al mes de juny i formalitzar la matrícula al setembre. En el moment de la preinscripció, s’avalua el nivell de coneixement de la llengua de cada sol·licitant per assignar-li el grup corresponent.

La matrícula és gratuïta i només cal pagar 20€ en concepte de material.

CONTINUÏTAT

Un cop finalitzats aquests estudis, es pot continuar la formació a una Escola Oficial d’Idiomes o a l’Instituto Cervantes a distància. Podeu trobar més informació sobre l’aprenentatge de la llengua castellana en aquest enllaç.

Si vols més informació o concertar una entrevista, omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.

8 + 6 =