Llengua catalana

1 i 2

Horaris

Accés

continuïtat

Aquests estudis s’imparteixen de forma intensiva durant un quadrimestre (de setembre a gener o de febrer a juny). El seu objectiu és assolir la capacitat per comunicar-se amb fluïdesa en llengua catalana i obtenir un grau d’autonomia que permeti respondre a les necessitats personals i professionals.

S’imparteixen dos nivells de llengua catalana (1 i 2), que corresponen als nivells Inicial i Bàsic del Consorci per a la Normalització Lingüística, i als nivells A1 i A2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües). Es treballen la comprensió i l’expressió orals i escrites.

Horaris 2022/23

  • CATALÀ 1 (Inicial = A1)  Setembre – Gener

Dilluns de 9.00 a 12.00

Dimecres de 9.00 a 12.00

  • CATALÀ 2 (Bàsic = A2) Febrer – Juny

Dilluns de 9.00 a 13.00

Dimecres de 9.00 a 13.00

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones de més de 18 anys (o bé que els compleixin durant l’any natural en què inicien el curs). Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones d’entre 16 i 18 anys (o les que compleixin els 16 durant l’any natural en què inicien el curs).
En el moment de la preinscripció, s’avalua el nivell de coneixement de la llengua de cada sol·licitant per assignar-li el grup corresponent. La matrícula és gratuïta i només cal pagar 20 € en concepte de material.

CONTINUÏTAT

Un cop finalitzats aquests estudis, es pot accedir al nivell Elemental (B1) al Consorci de Normalització Lingüística, sense haver de superar cap prova de nivell. Podeu trobar més informació sobre l’aprenentatge de la llengua catalana en aquest enllaç

Si vols més informació o concertar una entrevista, omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.

13 + 3 =