COMPETIC

Inicial, 1, 2 i 3

Horaris

Accés

Competències

Els ensenyaments COMPETIC tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.

Horaris 2023/24

 • COMPETIC INICIAL – Matí

Dilluns i divendres de 10.30 a 12.00.

 • COMPETIC INICIAL – Tarda

Dilluns de 17.00 a 20.00.

 • COMPETIC 1 – Matí

Dilluns i dimecres de 9.00 a 10.30.

 • COMPETIC 1 – Tarda

Dilluns de 15.30 a 17.00 i dimecres de 16.00 a 17.30.

 • COMPETIC 2* (semipresencial) – Matí

Horari presencial: divendres de 12.00 a 14.00.

 • COMPETIC 2* (semipresencial) – Tarda

Horari presencial: Dimarts de 16.00 a 18.00

 • COMPETIC 3* (semipresencial) – Tarda

Horari presencial: Dijous de 18.30 a 20.00.

*Semipresencial

Els cursos de COMPETIC 2 i 3 s’ofereixen en la modalitat semipresencial: el 50% de les classes són presencials. L’estudiant pot triar si les tasques d’autoformació les realitza en el centre (a l’aula d’informàtica o a la biblioteca) o fora d’ell.

L’entorn virtual serà la plataforma Moodle, de la qual el centre proporcionarà els codis d’accés a l’alumne.

L’atenció del professorat serà en línia i presencial en l’horari establert a l’inici de curs.

Els projectes finals de cada competència seran presencials.

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones de més de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia el curs.

L’adjudicació del nivell més adequat per l’aspirant es realitza a partir d’una entrevista inicial i una prova de nivell. També es pot sol·licitar cursar un nivell concret si en el moment de l’entrevista s’aporta una acreditació de nivell superat a un centre d’adults o bé una acreditació ACTIC.

En el moment de la preinscripció, cal fer una prova de nivell o entrevista a cada sol·licitant per assignar-li el grup corresponen.

La matrícula és gratuïta i només cal pagar 20€ en concepte de material.

Competències

COMPETIC INICIAL – 105 hores (3h setmanals) 

El nivell inicial d’informàtica s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Competències que es treballen en aquest nivell:

  • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
  • Tractament de la informació escrita.
  • Navegació i comunicació en el món digital.

COMPETIC 1 – 105 hores (3h setmanals) > ACTIC Bàsic

Competències que es treballen en aquest nivell:

 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Cultura, participació i civisme digital.

COMPETIC 2 – 140 hores (semipresencial) > ACTIC Intermedi

Competències que es treballen en aquest nivell:

  • Cultura, participació i civisme digital.
  • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
  • Navegació i comunicació en el món digital.
  • Tractament de la informació escrita.
  • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
  • Tractament de la informació numèrica.
  • Tractament de les dades.
  • Presentació de continguts.

 

COMPETIC 3 – 105 hores  (semipresencial) > ACTIC Avançat

Competències que es treballen en aquest nivell al CFPA Les Corts:

 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Presentació de continguts.

Per tal d’obtenir el certificat d’assoliment del nivell COMPETIC 3 cal obtenir, com a mínim, una avaluació positiva en dues competències cursades.

Si vols més informació o concertar una entrevista, omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.

1 + 4 =