PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Horaris

Accés

Continguts

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.
La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.

Horaris 2023/24

Part comuna:

Dilluns  i dimecres de 10.00 a 13.30.

Divendres de 10.00 a 13.00.

ACCÉS

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin més de 18 anys o els compleixen durant l’any natural en que s’inicia la formació. Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior s’han de tenir més de 19 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

Cal fer la preinscripció al mes de juny i formalitzar la matrícula al setembre.

Aquest ensenyament és gratuït.

CONTINGUTS

Matèries de la part comuna
  • Llengua catalana.
  • Llengua castellana.
  • Llengua estrangera (anglès).
  • Matemàtiques.

Matèries de la part específica

Segons la família professional o cicle al qual l’alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D. El temari i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries són els que consten a l’annex 1 de la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.

 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

OPCIÓ A

 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Tecnologia Industrial

OPCIÓ B

 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Química

OPCIÓ C

 • Economia de l’empresa
 • Geografia
 • Psicologia i sociologia
 • Segona llengua estrangera (francès o anglès)

OPCIÓ D

Educació física i una de les matèries següents:

 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Química

FAMILIES PROFESIONALS

OPCIÓ A

 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Imatge i so
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Maritimopesquera
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

OPCIÓ B

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Prevenció de riscos professionals

OPCIÓ C

 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Informàtica i comunicacions
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Prevenció de riscos professionals
 • Administració i gestió

OPCIÓ D

 • Activitats físiques i esportives
 • Cicles d’ensenyaments esportius

  CONTINUÏTAT

  La qualificació que s’obté en aquesta formació es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d’accés.
  La superació de la prova dona accés als Cicles formatius de grau superior.
  Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

  Si vols més informació o concertar una entrevista, omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.

  7 + 8 =