Documentació

Aquí trobaràs la documentació per a l’organitació i la gestió del nostre centre.

h

Projecte de convivència

Veure el PC
h

Estratègia digital del centre (en construcció)

h

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Veure el PEC
h

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE

Veure les NOFC