GESO

Graduat en Educació Secundària Obligatòria

Horaris

Accés

continguts

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

  Horaris 2023/24

  • GES 1 

  Dilluns i dimecres de 10.30 a 13.30.

  Dimarts, dijous de 9.00 a 13.30.

  Divendres de 9.00 a 12.00.

   • GES 2 

  Dilluns i dimecres de 10.30 a 13.30.

  Dimarts, dijous 9.00 a 13.30.

  Divendres de 9.00 a 12.00.

   

  ACCÉS

  Amb caràcter general poden accedir a aquests ensenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

  També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l’any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents: 

   • Tenir un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari.
   • Ser esportistes d’alt rendiment.

  Excepcionalment, la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona pot autoritzar la incorporació d’alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d’Educació.

  Per cursar aquests estudis cal fer la preinscripció al mes de juny i formalitzar la matrícula al setembre.

  Aquest ensenyament és gratuït.

  Un cop iniciat el curs, per fer la inscripció cal que l’alumne vingui al centre per sol·licitar una entrevista. Per a qualsevol dubte, es pot trucar al 93 7636193 o enviar un correu a cfalescorts@xtec.cat.

  Continguts

  Els ensenyaments per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria per a les persones adultes consisteixen en 34 mòduls amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores.

  Els mòduls es distribueixen en dos nivells:

  Mòduls del nivell 1

  Àmbit de la comunicació
  • Literatura
  • Llengua catalana 1
  • Llengua castellana 1
  • Llengua catalana 2
  • Llengua castellana 2
  • Anglès 1
  Àmbit cientificotecnològic
  • Matemàtiques 1
  • Matemàtiques 2
  • Física i Química 1
  • Ciències Naturals
  • Educació per a la Salut
  Àmbit social
  • Ciències Socials 1 i Educació per a la ciutadania
  • Geografia 1
  • Història 1

  Mòduls del nivell 2

  Àmbit de la comunicació
  • Llengua catalana 3
  • Llengua castellana 3
  • Anglès 2
  • Anglès 3
  • Literatura catalana
  • Literatura castellana
  Àmbit cientificotecnològic
  • Matemàtiques 3
  • Matemàtiques 4
  • Física i química 2
  • Biologia i geologia
  • Tecnologia
  Àmbit social
  • Ciències socials 2 i Moviments migratoris
  • Geografia 2
  • Història 2

  MÒDULS OPCIONALS

  3 mòduls opcionals a cada nivell.

  CONTINUÏTAT 

  Les persones que superen aquesta formació poden accedir als ensenyaments següents:

    • el batxillerat
    • els cicles formatius de grau mitjà
    • la preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior i la preparació per a les proves d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 i 45 anys.

  Si vols més informació o concertar una entrevista, omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.

  7 + 11 =