Estratègia Digital de Centre

Aquí trobaràs la documentació per a l’organitació i la gestió del nostre centre.

h
Part estratègica
 1. Diagnosi
 2. Objectius
 3. Planificació i seguiment
 4. Avaluació i millora
h
Cultura digital
 1. Documentació bàsica
 2. Usuaris de centre
 3. Comunicació
 4. Competència alumnat
 5. Competència professorat
 6. Calendaris
 7. Aplicacions
 8. Maquinari
 9. Secretaria