Ensenyaments

Aquí trobaràs tots els nostres ensenyaments

w

Llengües

Impartim classes de català, castellà i anglès. Consulta’ns per saber tots els nivells i horaris disponibles.

5

Català

El seu objectiu és assolir la capacitat per comunicar-se amb fluïdesa en llengua catalana i obtenir un grau d’autonomia que permeti respondre a les necessitats personals i professionals.

5

Castellà

El seu objectiu és assolir la capacitat per comunicar-se amb fluïdesa en llengua castellana i obtenir un grau d’autonomia que permeti respondre a les necessitats personals i professionals.

5

Anglès

El seu objectiu és assolir la capacitat per comunicar-se amb fluïdesa en llengua anglesa i obtenir un grau d’autonomia que permeti respondre a les necessitats personals i professionals.

graduat en eso

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

COMPETIC

Els ensenyaments COMPETIC tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

l

Proves d'accés a grau superior

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius.