Competència professorat

La formació del professorat en cultura digital és un aspecte clau en la consecució dels objectius de la nostra Estratègia digital. Aquesta formació s’articula a través de:

      • L’acreditació dels docents (certificats ACTIC o COMPETIC).
      • Formació dins el Pla d’acolliment del professorat.
      • Les sessions d’assessorament i suport  que incorporen aspectes relacionats amb recursos digitals.

Tot el professorat del centre té una extraordinària formació en quan l’ús de les noves tecnologies. Està pendent l’establiment de l’equivalència de la seva formació amb el Marc de referència europeu de la CDD.