A tots els ordinadors del centre estan instal·lades les aplicacions que es fan servir als diferents nivells de COMPETIC (Excel, Gim, Audacity, Openshot,..). El coordinador d’aquests ensenyaments i el preventiu del centre revisa la seva actualització periòdicament. D’aquesta manera el professorat i l’alumnat de tots els ensenyaments té accés a aquestes aplicacions quan l’activitat a dur a terme ho requereix.