Al Google calendar el professorat i el PAS troben totes les informacions sobre reunions, esdeveniments i activitats del centre. Només són editors els membres de l’equip directiu.