ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

Part estratègica

Seguint les indicacions del document definició de l’EDC, s’ha estructurat aquesta part en 5 fases: Introducció, Diagnosi, Objectius, Planificació i seguiment i Avaluació i millora