Política de privadesa

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer Alumnes de centres educatius, dependents del Departament d’Educació, la finalitat del qual és la gestió de l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció de tutoria i de comunicació amb els alumnes, i llurs famílies (en el cas dels menors d’edat), l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís de l’alumnat i llurs famílies (en el cas dels menors d’edat) en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament.
L’òrgan responsable del fitxer és la direcció del centre educatiu. La persona interessada en exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició ho haurà de sol·licitar per escrit a la direcció del centre educatiu CFA Les Corts, C/ Doctor Ibáñez, 38, 08014 Barcelona.