Política de privacitat

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer Alumnesde centres educatius, depenent del Departament d’Educació, la finalitat del qual és la gestió de l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció de tutoria i de comunicació amb els alumnes (i llurs famílies en els menors d’edat), l’avaluació objectiva del rendiment escolar. el compromís de l’alumnat i llurs famílies (en el cas del menors d’edat) en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats per Departament.

L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció del centre educatiu. La persona interessada en exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició ho haurà de sol·licitar per escrit a la Direcció del centre educatiu CFA Les Corts, C/Doctor Ibáñez, 38, 08014 Barcelona.

 

*Consulteu la normativa de protecció de dades personals aqui.