quota de material

Selecciona el curs

20,00

*Consulteu la normativa de protecció de dades personals aqui.

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer Alumnes de centres educatius, dependents del Departament d’Educació, la finalitat del qual és la gestió de l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció de tutoria i de comunicació amb els alumnes, i llurs famílies (en el cas dels menors d’edat), l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís de l’alumnat i llurs famílies (en el cas dels menors d’edat) en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament.
L’òrgan responsable del fitxer és la direcció del centre educatiu. La persona interessada en exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició ho haurà de sol·licitar per escrit a la direcció del centre educatiu CFA Les Corts, C/ Doctor Ibáñez, 38, 08014 Barcelona.

ensenyaments

w

Llengües

Impartim classes de català, castellà i anglès. Consulta'ns per saber tots els nivells i horaris disponibles.

graduat en eso

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

competic / informàtica

Els ensenyaments COMPETIC tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital.

l

Proves d'accés a grau superior

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius.

Veure tots els ensenyaments