PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS 

A LA UNIVERSITAT

PER A MÉS GRANS DE 25 o 45 ANYS

Horaris

Accés

CONTINGUTS

Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 o 45 anys per a les proves d’accés a la universitat.

 Horaris 2022/23

Matèries de la fase general: dimarts i dijous de 16.00 a 20.00.

Accés

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 25 o que els compleixin l’any natural en què es realitza la prova. Les persones que hi volen accedir no han de tenir superades les PAU (o equivalent), no han d’estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o d’esports (o equivalent), ni tenir cap titulació universitària.

Cal fer la preinscripció al mes de juny i formalitzar la matrícula al setembre. Aquest ensenyament és gratuït.

Podeu trobar més informació:  més de 25 anys en aquest enllaç     /   més de 45 anys en aquest enllaç.  

CONTINGUTS

Matèries de la fase general
  • Comentari de text*
  • Llengua catalana*
  • Llengua castellana*
  • Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès). Al CFPA Les Corts només anglès.

*Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves per a més grans de 25 o 45 anys. Els aspirants de més de 45 anys no han de fer la prova de llengua estrangera.

Matèries de la part específica

L’alumne més gran de 25 ha d’escollir dues matèries relacionades amb una de les branques de coneixement, entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris de grau.

 

RELACIÓ DE BRANQUES I MATÈRIES

A. Arts i humanitats

 • Filosofia
 • Geografia
 • Història contemporània
 • Història de l’art
 • Literatura

B. Ciències

 •  Biologia
 • Física
 • Matemàtiques
 • Química
 • Estadística

C. Ciències de la salut

 • Biologia
 • Estadística
 • Física
 • Matemàtiques
 • Química

D. Ciències socials i jurídiques

 • Economia de l’empresa
 • Estadística
 • Geografia
 • Història contemporània
 • Matemàtiques

  E. Enginyeria i arquitectura

  • Dibuix tècnic
  • Economia de l’empresa
  • Física
  • Matemàtiques
  • Química

  Si vols més informació o concertar una entrevista, omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.

  14 + 7 =