Ensenyaments als centres de formació d’adults

Tradicionalment, l’educació d’adults s’ha identificat amb les escoles per a persones grans, creades a finals de la dècada dels anys setanta i principis dels vuitanta, en les quals es va dur a terme una enorme tasca d’alfabetització de persones que, per diverses circumstàncies, no havien tingut accés a l’educació en la infantesa o joventut.

Aquella llavor, però, ha evolucionat i ha donat lloc al que avui coneixem com a educació al llarg de la vida, que engloba diversos ensenyaments en modalitats presencial, semipresencial i a distància, que s’orienten a satisfer les necessitats d’enriquiment de coneixements i millora de competències professionals d’usuaris a partir dels 16 anys i sense límit d’edat.

Així, entre l’oferta formativa dels centres d’adults hi ha ensenyaments de llengües, d’informàtica i d’educació secundària per a persones adultes, però també cursos per accedir als cicles de grau mitjà, de preparació per a les proves d’accés als cicles de formació professional de grau mitjà i superior i a la universitat per a persones més grans de 25 anys.

Actualment, el Departament d’Educació disposa de 126 centres on s’ofereix aquest tipus de formació, de forma gratuïta, a més de 60.000 alumnes cada any. A més, també hi ha una xarxa pública de 39 centres de titularitat municipal autoritzats per impartir formació d’adults.

Si voleu saber què fem a les escoles d’adults, escolteu el podcast que ha publicat a Spotify, el Servei d’Educació al Llarg de la Vida del Departament d’Educació.

Preinscripció als cicles formatius de grau mitjà

Els cicles formatius de grau mitjà proporcionen la formació necessària per adquirir la competència...

Marató de lectura Roald Dahl

Arran de la polèmica apareguda per la reescriptura de l'obra de Roald Dahl a Anglaterra,  el...

L’FP pública de Barcelona estrena nova web

L’oferta de formació professional de Barcelona estrena nova web. La xarxa Be_Pro, que engloba els...

A field trip to the airport

The field trip to Josep Tarradelles-El Prat Airport is one of the most interesting  activities we...

Dia Internacional de les Dones

Aquest 2023, tornem a celebrar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones,  una oportunitat per...

Convocatòria de les proves d’accés a Grau Superior 2023

Totes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Proves per a l’obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística

Les proves per a l’obtenció dels certificats de català de la Direcció General de Política...

Primera convocatòria de les proves lliures per a l’obtenció del títol de GESO 2023

Les proves lliures per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)...

Horari inici del curs 2022 – 2023

Ja podeu consultar l'horari del primer dia de classe dels diferents ensenyaments dels quals us heu...

Preinscripció curs 2022-2023

Si vols estar al cas de les diferents dates clau i dels terminis, has de tenir en compte alguns...

Segueix-nos!

ensenyaments

w

Llengües

Impartim classes de català, castellà i anglès. Consulta'ns per saber tots els nivells i horaris disponibles.

graduat en eso

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

competic / informàtica

Els ensenyaments COMPETIC tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital.

l

Proves d'accés

Impartim classes per preparar les proves d'accés a cicles formatius de grau superior i a persones més grans de 25 o 45 anys que vulguin accedir a la universitat.

Veure tots els ensenyaments